M1 modulio programa

 

Šis kursas skirtas supažindinti klausytoją su asmeninio kompiuterio sandara, pagrindinėmis informacinių technologijų sąvokomis, duomenų laikymu pagrindinėje ir išorinėje atmintinėje, taikomosios programinės įrangos vieta visuomenėje, informacinių tinklų panaudojimu, pagrindiniais informacijos saugumo dalykais bei teisiniais kompiuterių naudojimo aspektais.

 

Jūs taip pat gebėsite suvokti, kokią vietą kasdieniniame gyvenime užima informacinės technologijos ir kokią įtaką asmeniniai kompiuteriai gali turėti žmogaus sveikatai.